Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Opłaty

Opłaty pobierane za pobyt dziecka w żłobku

 

Opłaty za świadczenia w żłobku ustala Rada Miejska w Oleœnie w drodze stosownej uchwały. Miesięczna opłata za œświadczenia w Żłobku Miejskim wynosi:

  • 12,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę dla rodziców dzieci zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Olesno;
  • 17 % minimalnego wynagrodzenia za pracę dla rodziców dzieci zameldowanych poza Gminą Olesno;
  • w przypadku dwóch lub więcej dzieci uczęszczających do Żłobka rodzic wnosi odpłatnośœć za kolejne dziecko w wysokoœci 50 % opłaty podstawowej.

 

Opłaty związane z pobytem dziecka w Żłobku wynoszą:

1) Opłata stała:

Dzieci z gminy Olesno

530,00 zł.

Dzieci poza gminy Olesno 721,00 zł

Opłata za drugie i kolejne dziecko:

Dzieci z gminy Olesno

265,00 zł.

Dzieci spoza gminy Olesno

360,00 zł.

2) Opłata za wyżywienie:

Dzienna stawka żywieniowa

8,20 zł.

 

Opłata za wyżywienie wnoszona jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca i naliczana jest w oparciu o rzeczywistą liczbę dni przebywania dziecka w Żłobku w poprzednim miesiącu. Opłata za pobyt jest stała.

 

Podstawą uiszczenia opłat jest zestawienie należności sporządzone przez pracownika administracji.

 

Opłaty uiszcza się na rachunek bankowy Żłobka:

 

GMINA OLESNO - ŻŁOBEK MIEJSKI, 46-300 Olesno, ul. Kościuszki 9
nr konta: 37 1050 1171 1000 0022 2568 6217

 

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka lub nr zestawienia należności

 

Akty prawne regulujące sposób naliczenia opłat i ich wysokość:

Uchwała nr XV/116/19 Rady Miejskiej w Oleśnie
Statut Żłobka Miejskiego w Oleśnie

Data dodania: 2021-01-01 09:00:00
Data edycji: 2024-02-06 12:48:48
Ilość wyświetleń: 2083
Bądź z nami